RB 13/2010 Emisja drugiej transzy obligacji
24-02-2010

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”), w nawiązaniu do RB 45/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku, informuje, że w dniu 24 lutego 2010 roku Spółka AmRest dokonała emisji drugiej transzy obligacji w celu sfinansowania rozwoju nowych restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej planowanego w 2010 roku.
AmRest wyemitował 4 000 obligacji zdematerializowanych na okaziciela o wartości nominalnej jednej obligacji PLN 10 000 i cenie emisyjnej równej 100% wartości nominalnej – łączna wartość emisji wyniosła PLN 40 000 000. Powyższa transakcja stanowi drugą transzę emisji w łącznej kwocie PLN 150 000 000 – emisja pierwszej transzy obligacji została dokonana w dniu 30 grudnia 2009 roku.
Wszystkie obligacje oprocentowane są na podstawie zmiennej stopy 6M WIBOR powiększonej o odpowiednią marżę i mają datę wykupu 30 grudnia 2014 roku. Odsetki będą płatne w półrocznych okresach (30 czerwca i 30 grudnia) począwszy od 30 czerwca 2010 roku. Emisja obligacji nie została dodatkowo zabezpieczona.
Szacunkowa wartość zaciągniętych zobowiązań AmRest na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła PLN 766 600 tys. Szacuje się, że poziom długu netto do czasu całkowitego wykupu obligacji nie przekroczy 3,5-krotności wartości zysku EBITDA na dany rok.
Dane umożliwiające potencjalnym Obligatariuszom orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji, oraz zdolności Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji - zostały zawarte w rocznym oraz śródrocznym sprawozdaniu finansowym AmRest publikowanym na GPW.
Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, § 5.1.11

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi