RB 12/2012 Umowy cesji i potrącenia oraz podwyższenie kapitału AmRest Capital Zrt.
16-04-2012

 
Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje o podpisaniu w dniu 16 kwietnia 2012 r. umów cesji i potrącenia, zawartych pomiędzy AmRest Sp. z o.o. (spółki zależnej w 100 % od AmRest Holdings SE) a AmRest Capital Zrt. z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, której jedynym akcjonariuszem jest AmRest Sp. z o.o.
 
Przedmiotem umów cesji jest przeniesienie przez AmRest Sp. z o.o. na rzecz AmRest Capital Zrt. praw do wierzytelności z tytułu umów pożyczek, których stroną jest AmRest Sp. z o.o. jako pożyczkodawca i które posiada ona w odniesieniu do następujących podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej AmRest: AmRest TAG S.L.U., Pastificio Service S.L.U., Restauravia Food S.L.U. i AmRest Holdings SE („Umowy Cesji”). Łączna wartość wierzytelności będących przedmiotem cesji została określona w Umowach Cesji na kwotę 93 757 569,46 EUR.
 
Jednocześnie w dniu 16 kwietnia 2012 r. AmRest Sp. z o.o., jako jedyny akcjonariusz AmRest Capital Zrt., podjął uchwałę, w której zobowiązał się do podwyższenia kapitału rezerwowego AmRest Capital Zrt. o kwotę 93 757 569,46 EUR.
 
Przedmiotem umowy potrącenia jest potrącenie wierzytelności, przysługującej AmRest Sp. z o.o. w stosunku do AmRest Capital Zrt. z tytułu zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowach Cesji z wierzytelnością przysługującą AmRest Capital Zrt. w stosunku do AmRest Sp. z o.o. w związku z podjęciem wyżej opisanej uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału rezerwowego AmRest Capital Zrt.
 
Zawarcie powyższych umów związane jest z usprawnieniem zarządzania przepływami środków pieniężnych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład grupy AmRest.
 
Podstawa prawna - art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
49 600TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

12.05.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi