RB 1/2013 Ujawnienie stanu posiadania – PTE PZU S.A.
02-01-2013

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu dnia 2 stycznia 2013 od akcjonariusza PTE PZU S.A., występującego w imieniu  Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU („Fundusze”) informacji, że w wyniku zawarcia dnia 18 grudnia 2012 transakcji kupna akcji Spółki na GPW w Warszawie, Fundusze stały się posiadaczami 2 779 734 akcji, co stanowi 13,10% kapitału zakładowego AmRest i uprawnia do 2 779 734 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 13,10% ogólnej liczby głosów.
Przed transakcją Fundusze posiadały 2 662 209 akcji, co stanowiło 12,55% kapitału zakładowego AmRest i uprawniało do 2 662 209 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 12,55% ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi