RB 1/2012 Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 52/2011
01-01-2012

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”) w ramach uzupełnienia Raportu  Bieżącego 52/2011 przekazuje dodatkowe informacje dotyczące powołanej osoby zarządzającej, Pana Wojciecha Mroczyńskiego.
Pan Wojciech Gerard Mroczyński, powołany na stanowisko Członka Zarządu AmRest od dnia 1 marca 2012, pełnił funkcję Członka Zarządu Emitenta od 23 czerwca 2008 r. do 28 lutego 2011. Jak poinformowano w RB 9/2011, z dniem 28 lutego 2011, Pan Wojciech Mroczyński zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Zarządu AmRest w związku z rocznym urlopem („sabbatical”).
Pan Wojciech Mroczyński posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Handel Zagraniczny. Pan Wojciech Mroczyński posiada tytuł International MBA, przyznany przez Central Connecticut State University, jest również absolwentem Harvard Business School w Bostonie.
Pan Wojciech Mroczyński posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. W latach 1998-2005 pełnił funkcje zarządcze w Mondi Packaging Paper Świecie S.A., spółce z branży papierniczej notowanej na GPW. W latach 2003-2005 pełnił dodatkowo w wyżej wymienionej spółce, funkcję Dyrektora Finansowego.
Pan Mroczyński rozpoczął pracę w AmRest w 2005 roku. W latach 2005-2011 był Dyrektorem Finansowym (Chief Financial Officer), Dyrektorem do spraw Operacyjnych (Chief Operating Officer) oraz Dyrektorem do spraw personalnych (Chief People Officer) Emitenta.
Pan Mroczyński poinformował, że nie prowadzi działalności w jego ocenie konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do AmRest jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Wojciech Mroczyński nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Podstawa prawna: Art. 56. 1. 2. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi