RB 1/2010 Zwrot akcji AmRest pożyczonych przez Henry McGovern od Michael Tseytin
31-12-2009

Zarząd AmRest Holdings SE (“AmRest”) informuje, że został powiadomiony przez Henry McGovern, Przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest, o sprzedaży 87 900 akcji AmRest w dniu 28 grudnia 2009 roku w ramach zwrotu akcji AmRest pożyczonych od Michael Tsey-tin w związku z Umową Pożyczki Akcji zawartą w dniu 29 maja 2008 roku (RB 36/2009 z dnia 3 czerwca 2008 roku).
W związku z powyższym Henry McGovern zmniejszył swój udział w akcjonariacie AmRest do łącznie 1 260 110 akcji AmRest, co stanowi 8,88% kapitału zakładowego Spółki i upraw-nia łącznie do 1 260 110 głosów, tj. 8,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed zmianą udziału Henry McGovern posiadał łącznie 1 348 010 akcji AmRest, co stanowiło 9,50% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało łącznie do 1 348 010 głosów, tj. 9,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Henry McGovern posiada akcje AmRest bezpośrednio oraz poprzez spółki, których jest 100% właścicielem, tj. International Restaurant Investments, LLC (“IRI”) i Metropolitan Properties International Sp. z o.o. (“MPI”).
Podstawa prawna:Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi