RB 116/2013 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
05-12-2013

W nawiązaniu do RB 101/2013 z dnia 19.11.2013 r., RB 102/2013 z dnia 20.11.2013 r., RB 103/2013 z dnia 21.11.2013 r., RB 104/2013 z dnia 22.11.2013 r., RB 105/2013 z dnia 23.11.2013 r., RB 106/2013 z dnia 26.11.2013 r., RB 108/2013 z dnia 27.11.2013 r., RB 109/2013 z dnia 28.11.2013 r., RB 110/2013 z dnia 29.11.2013 r., RB 111/2013 z dnia 29.11.2013 r., RB 112/2013 z dnia 03.12.2013 r., RB 114/2013 z dnia 04.12.2013 r. oraz RB 115/2013 z dnia 05.12.2013 r., AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 5 grudnia 2013 r. transakcji zbycia 6 352 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich.  Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 5 grudnia 2013 r.
Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:
1) Cena zbytych akcji:
- 47,60 PLN- 810 akcji,
- 48,40 PLN- 400 akcji,
- 65,40 PLN- 1000 akcji,
- 70,00 PLN- 2822 akcje,
- 78,00 PLN- 720 akcji,
- 86,00 PLN- 600 akcji,
2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,
3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0299% kapitału zakładowego Spółki czyli 6 352 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 3 338 akcji czyli 3 338 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0157% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2019
Ten widget jest aktualnie używany
Capital Markets Day
Ten widget jest aktualnie używany

20.09.2019

AmRest Capital Markets Day
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi