RB 11/2010 Zakup akcji AmRest przez Henry McGovern
04-02-2010

Zarząd AmRest Holdings SE (“AmRest”) informuje, że został powiadomiony przez Henry McGovern, Przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest, o sfinalizowaniu w dniu 4 lutego 2010 roku zakupu 35 000 akcji AmRest po średniej cenie PLN 24,4 w ramach Programu Opcji Pracowniczych 1 (szczegóły tego planu zostały opisane w Nocie 20 do Raportu Rocz-nego 2008). Transakcja została dokonana poza zorganizowanym systemem obrotu w rozu-mieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
W związku z powyższym Henry McGovern zwiększył swój udział w akcjonariacie AmRest do łącznie 1 295 110 akcji AmRest, co stanowi 9,13% kapitału zakładowego Spółki i upraw-nia łącznie do 1 295 110 głosów, tj. 9,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed zmianą udziału Henry McGovern posiadał łącznie 1 260 110 akcji AmRest, co stanowiło 8,88% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało łącznie do 1 260 110 głosów, tj. 8,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Henry McGovern posiada akcje AmRest bezpośrednio oraz poprzez spółki, których jest 100% właścicielem, tj. International Restaurant Investments, LLC (“IRI”) i Metropolitan Properties International Sp. z o.o. (“MPI”).
Podstawa prawna:Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

12.05.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi