Korekta RB 45/2010 z dnia 1 lipca 2010 r
06-07-2010

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje, że w wersji polskiej załącznika do raportu bieżącego RB 45/2010, znalazł się błąd. Korekta dotyczy treści Uchwały nr 9 pkt. 1 podjętej przezZwyczajne Walne Zgromadzenie AmRest Holdings SE z dnia 30 czerwca 2010 roku zamieszczonej w załączniku.
Było:
1)    „Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009, składające się z:

 • rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto w kwocie 4.089 tys. złotych, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 529.430 tys. złotych, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku obrotowego o kwotę 109.337 tys. złotych, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.129 tys. złotych, noty do sprawozdania finansowego.”

Winno być:
1)    „Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009, składające się z:

 • rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego stratę netto w kwocie 4.089 tys. złotych, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 529.430 tys. złotych, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku obrotowego o kwotę 109.337 tys. złotych, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.129 tys. złotych, noty do sprawozdania finansowego.”

Pozostała część raportu bieżącego nr 45/2010 pozostaje niezmieniona.
Polska wersja uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AmRest Holdings SE z dnia 30 czerwca 2010 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa  prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2020 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja Zarządu z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2020
Ten widget jest aktualnie używany

15.05.2020

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2020 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi